Program

Konferencji

DZIEŃ I (CZWARTEK)
Sala A
1 dzień konferencji
I sesja inauguracyjna
Wizja jakości w ochronie zdrowia
Jakość oczami Ministerstwa Zdrowia
Jakość oczami płatnika
Jakość w polskich szpitalach okiem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Jakość okiem dyrektora szpitala klinicznego
II sesja
Okiem Naczelnego Lekarza
Era post covid
Szpital Tymczasowy
Doświadczenia Szpitali Tymczasowych i Punktów Szczepień prowadzonych przez szpitale kliniczne
III sesja
Kadry w szpitalu klinicznym
Krajobraz po bitwie? Sytuacja szpitali klinicznych po wprowadzeniu kolejnych regulacji płacowych w ochronie zdrowia
Walny Zjazd Polskiej Unii Szpitali
Zakończenie 1 dnia konferencji - kolacja
Sala A
2 dzień konferencji
IV sesja
Finansowanie ochrony zdrowia/ Dobre praktyki zarządcze
Zarządzanie poprzez budżetowanie i kontroling kosztów
Elektroniczny formularz badania opinii pacjentów jako odpowiedź na pandemiczne ograniczenia"
Finansowanie świadczeń zdrowotnych w 2022 r. - czy zmiana finansowania ulegnie zmianie
Nowe wyceny świadczeń zdrowotnych - planowane działania AOTM
V sesja
Problemy farmacji szpitalnej
Wyzwania stojące przed aptekami szpitalnymi
Warsztaty dla Aptek Szpitalnych
Warsztaty dla Dyrektorów Medycznych
Warsztaty IOWISZ